Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 01554657
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство Херсонського обласного підприємства фірма "Взуття"
Дата, на яку складено інформацію: 28.01.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися