Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 01554657
Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство Херсонського обласного пiдприємства фiрма "Взуття"
Дата, на яку складено інформацію: 17.04.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися