Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 27.04.2012
Дата публікації 27.04.2012 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство Херсонське обласне підприємство фірми "Взуття"
Юридична адреса* 73034, м.Херсон, вул.Паровозна, 4
Керівник* Волкова Олена Всеволодівна - Голова правління. Тел: 0552319594
E-mail* vzuttia@tlc.kherson.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно Протоколу № 1 чергових загальних зборів акціонерів ВАТ Херсонське обласне пiдприємство фiрма"Взуття" від 27.04.2012 р.
1. Відкликано:
-Голову правлiння Волкову Олену Всеволодiвну, 1973року народження, освіта вища, закінчила Херсонський iндустрiальний iнститут по спеціалізації "бухоблiк та аудит", стаж керівної роботи 16років. Попереднє місце роботи приватний пiдприємець .Яка володіє 6.07133336201% акцій у статутному капіталі ВАТ.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надала.
-Члена правлiння ЗалєпеєвуЛюбов Юхимiвну, 1955 року народження,освіта вища, закінчила Херсонський iндустрiальний iнститут по спеціалізації
"аналiз г/д та контроль". Стаж керівної роботи 26 років.Попереднє місце роботи ВАТ "Взуття" головний бухгалтер. Акцiями Товариства не володiє.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надала.
-Члена правління Валуєву Марію Іванівну,1942 року народження,освіта вища, закінчила Львiвський торгово-економiчний iнститут, факультет товарознавства.Стаж керівної роботи 37 років.Попереднє місце роботи ВАТ "Взуття", Голова правлiння.Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надала.
2. Призначено:
-Голову правлiння Волкову Олену Всеволодiвну, 1973року народження, освіта вища, закінчила Херсонський iндустрiальний iнститут по спеціалізації "бухоблiк та аудит", стаж керівної роботи 16років. Попереднє місце роботи приватний пiдприємець .Яка володіє 6.07133336201% акцій у статутному капіталі ВАТ. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надала.
-Члена правлiння ЗалєпеєвуЛюбов Юхимiвну, 1955 року народження,освіта вища, закінчила Херсонський iндустрiальний iнститут по спеціалізації
"аналiз г/д та контроль". Стаж керівної роботи 26 років.Попереднє місце роботи ВАТ "Взуття" головний бухгалтер. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надала.
-Члена правлiння Матвєєву Наталію Григорівну, 1979року народження,освіта вища, закінчила Херсонський національний технічний університет по спеціалізації "економіка підприємств". Стаж керівної роботи 6 років.Працює бухгалтером ВАТ Херсонське обласне пiдприємство фiрма"Взуття".Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надала.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Волкова Олена Всеволодівна