Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 27.04.2012
Дата публікації 27.04.2012 18:05:25
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство Херсонське обласне підприємство фірми "Взуття"
Юридична адреса* 73034, м.Херсон, вул.Паровозна, 4
Керівник* Волкова Олена Всеволодівна - Голова правління. Тел: 0552319594
E-mail* vzuttia@tlc.kherson.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згiдно Протоколу № 1 чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ Херсонське обласне пiдприємство фiрма"Взуття" вiд 27.04.2012 р.
-Вiдкликано:1.Гголову правління Волкову Олену Всеволодiвну,1973року народження, освiта вища, закiнчила Херсонський iндустрiальний iнститут по спецiалiзацiї "бухоблiк та аудит", стаж керiвної роботи 16рокiв. Попереднє мiсце роботи приватний пiдприємець .Яка володiє 6.07133336201% акцiй у статутному капiталi ВАТ.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має
2.Члена правління Залєпеєву Любов Юхимiвну,1955 року народження,освiта вища, закiнчила Херсонський iндустрiальний iнститут по спецiалiзацiї"аналiз г/д та контроль". Стаж керiвної роботи 26 рокiв.Попереднє мiсце роботи ВАТ "Взуття" головний бухгалтер. Акцiями Товариства не володiє.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
3.Члена правлiння Валуєву Марiю Iванiвну,1942 року народження,освiта вища, закiнчила Львiвський торгово-економiчний iнститут, факультет товарознавства.Стаж керiвної роботи 37 рокiв.Попереднє мiсце роботи ВАТ "Взуття", Голова правлiння.Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згiдно. (Звiльнена 21.04.2011 )
-Призначено:1.Голову правління Волкову Олену Всеволодiвну,1973року народження, освiта вища, закiнчила Херсонський iндустрiальний iнститут по спецiалiзацiї "бухоблiк та аудит", стаж керiвної роботи 16рокiв. Попереднє мiсце роботи приватний пiдприємець .Яка володiє 6.07133336201% акцiй у статутному капiталi ВАТ.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має
2.Члена правління Залєпеєву Любов Юхимiвну,1955 року народження,освiта вища, закiнчила Херсонський iндустрiальний iнститут по спецiалiзацiї"аналiз г/д та контроль". Стаж керiвної роботи 26 рокiв.Попереднє мiсце роботи ВАТ "Взуття" головний бухгалтер. Акцiями Товариства не володiє.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
3.Члена правління Матвєєву Наталiю Григорiвну, 1979року народження,освiта вища, закiнчила Херсонський нацiональний технiчний унiверситет по спецiалiзацiї "економiка пiдприємств". Стаж керiвної роботи 6 рокiв.Працює бухгалтером ВАТ Херсонське обласне пiдприємство фiрма"Взуття".Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Волкова Олена Всеволодівна