Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 17.11.2014
Дата публікації 17.11.2014 12:56:58
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство Херсонське обласне підприємство фірми "Взуття"
Юридична адреса* 73034, м.Херсон, вул.Паровозна, 4
Керівник* Волкова Олена Всеволодівна - Голова правління. Тел: 0552319594
E-mail* vzuttia@optima.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення
про зміни до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства Херсонське обласне підприємство фірма «Взуття», які призначені на 28.11.2014 року

Фізична особа акціонер, який є власником більше 10 відсотків простих акцій (далі за текстом також – «Акціонер») Відкритого акціонерного товариства Херсонське обласне підприємство фірма «Взуття» (далі за текстом також – ВАТ ХОП фірма «Взуття» або «Товариство»), код за ЄДРПОУ: 01554657, місцезнаходження: 73000, Україна, м. Херсон, вул. Паровозна, 4, ВАТ ХОП фірма «Взуття», повідомляє акціонерів про внесення змін до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ ХОП фірма «Взуття», що відбудуться 28 листопада 2014 об 11 год. 00 хв. за адресою: Україна, м. Херсон, вул. Паровозна, 4, кімната № 8, шляхом включення додаткових питань:
– Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії(ревізора).
– Затвердження ринкової вартості нерухомого майна та результатів звіту незалежного оцінювача про проведену незалежну оцінку ринкової вартості нерухомого майна, що належить ВАТ ХОП фірма «Взуття» – комплексу, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Паровозна, 4, на земельній ділянці площею 1,1729 га, кадастровий номер 6510136900:01:001:0967.
– Затвердження ринкової вартості (ціни) викупу власних акцій ВАТ ХОП фірма «Взуття» та результатів звіту незалежного оцінювача про проведену незалежну оцінку ринкової вартості емісійних цінних паперів (акцій) ВАТ ХОП фірма «Взуття».
– Про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 28.11.2014 року.
Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ ХОП фірма «Взуття», акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: м.Херсон, вул. Паровозна, 4, кімната № 8, ВАТ ХОП фірма «Взуття», із письмовою заявою на ім’я Сабірова Ельдара Муллахановича за один робочий день до дати ознайомлення.
Фізична особа акціонер який є власником
більше 10 відсотків простих акцій ВАТ ХОП ФІРМА «ВЗУТТЯ»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Волкова Олена Всеволодівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.11.2014
(дата)