Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 17.03.2016
Дата публікації 03.03.2016 11:11:46
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство Херсонського обласного підприємства фірма "Взуття"
Юридична адреса* м. Херсон, вул. Паровозна,4
Керівник* Тищенко Володимир Іванович - Директор. Тел: (0552)319594
E-mail* vzuttia@optima.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерне товариство Херсонського обласного підприємства фірма «Взуття» (далі за текстом також – ПАТ ХОП фірма «Взуття» або «Товариство»), код за ЄДРПОУ: 01554657, що знаходиться за адресою: 73000, Україна, м. Херсон, вул. Паровозна, 4

повідомляє своїх акціонерів про зміни, що відбулися у порядку денному Загальних зборів акціонерів, призначених на 17 березня 2016 року о 11 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, м. Херсон, вул. Паравозна, 4, кімната № 8 за ініціативи акціонера Товариства, що володіє більше ніж 5 % простих акцій Товариства, в порядку встановленому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Перелік додаткових (нових) питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

- Внесення змін до Статуту ПАТ ХОП фірма «Взуття».

- Про схвалення значних правочинів, укладених ПАТ ХОП фірма «Взуття» у період з 28.листопада 2014 року по 28 листопада 2015 року.

 ПАТ ХОП фірма «Взуття»

 Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 02.03.2016 р. №42 "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Тищенко Володимир Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.03.2016
(дата)