Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Спростування
Дата здійснення дії: 26.02.2019
Дата публікації 26.02.2019 14:25:37
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство Херсонського обласного підприємства фірма "Взуття"
Юридична адреса* м. Херсон, вул. Паровозна, 4
Керівник* Тищенко Володимир Іванович - Директор. Тел: (0552) 319594
E-mail* kudas205@ukr.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Спростувати пропозицію по питанню №2 порядку Повідомлення Про проведення загальних зборів акціонерів та викласти її в наступній редакції: "Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Товариства – Кришталя Олександра Володимировича, а секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства – Тищенка Володимира Івановича.".

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Тищенко Володимир Іванович