Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 04.04.2008
Дата публікації 08.04.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство Херсонське обласне підприємство фірми "Взуття"
Юридична адреса* 73034, м.Херсон, вул.Паровозна, 4
Керівник* Валуєва Марія Іванівна - Голова правління. Тел: 0552319594
E-mail* vzuttia@tlc.kherson.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Голова правлiння Валуєва Марiя Iванiвна (паспорт: серiя МО номер475189 виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 27.01.1998) звiльнена 04.04.2008.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 15 рокiв.
Рiшення прийнято на загальних зборах акцiонерiв вiд 04.04.08р.
Посадова особа Голова правлiння Цюпко Людмила Костянтинiвна (паспорт: серiя МО номер 475166 виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 27.01.1998) звiльнена 04.04.2008.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 15 рокiв.
Рiшення прийнято на загальних зборах акцiонерiв вiд 04.04.08р.
Посадова особа Член правлiння Фiлiнчук Валентина Василiвна (паспорт: серiя МО номер 195622 виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 19.08.1996) звiльнена 04.04.2008.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 15 рокiв.
Рiшення прийнято на загальних зборах акцiонерiв вiд 04.04.08р.
Посадова особа Член правлiння Волкова Валентина Вiталiївна (паспорт: серiя ЕЕ номер 759084 виданий Днiпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 03.10.2002) звiльнена 04.04.2008.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 15 рокiв.
Рiшення прийнято на загальних зборах акцiонерiв вiд 04.04.08р.
Посадова особа Голова правлiння Одинченко Руслан Дмитрович (паспорт: серiя МО номер 888888 виданий Днiпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 25.11.2000) призначена 04.04.2008.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особу призначено на 5 рокiв.
Рiшення прийнято на загальних зборах акцiонерiв вiд 04.04.08р.
Попередня посада - директор ТОВ "Центр збереження ресурсiв". Посадова особа Член правлiння Валуєва Марiя Iванiвна (паспорт: серiя МО номер 475189 виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 27.01.1998) призначена 04.04.2008.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особу призначено на 5 рокiв.
Рiшення прийнято на загальних зборах акцiонерiв вiд 04.04.08р.
Попередня посада - Голова правлiння, ВАТ ХОП фiрми "Взуття". Посадова особа Член правлiння Залєпєєва Любов Юхимiвна (паспорт: серiя МО номер 475196 виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 27.01.1998) призначена 04.04.2008.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особу призначено на 5 рокiв.
Рiшення прийнято на загальних зборах акцiонерiв вiд 04.04.08р.
Попередня посада - гол.бухгалтер, ВАТ ХОП фiрми "Взуття". Посадова особа Голова Спостережної ради Золота Ольга Миколаївна (паспорт: серiя МО номер 475153 виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 27.01.1998) звiльнена 04.04.2008.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 15 рокiв.
Рiшення прийнято на загальних зборах акцiонерiв вiд 04.04.08р.
Посадова особа Член Спостережної ради Подобайлова Ганна Микитiвна (паспорт: серiя МО номер 347892 виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 29.05.1994) звiльнена 04.04.2008.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 15 рокiв.
Рiшення прийнято на загальних зборах акцiонерiв вiд 04.04.08р.
Посадова особа Член Спостережної ради Беляєва Валентина Леонiдiвна (паспорт: серiя МО номер 475156 виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 27.01.1998) звiльнена 04.04.2008.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 15 рокiв.
Рiшення прийнято на загальних зборах акцiонерiв вiд 04.04.08р.
Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Демченко Вiра Iванiвна (паспорт: серiя МО номер 475179 виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 27.01.1998) звiльнена 04.04.2008.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 15 рокiв.
Рiшення прийнято на загальних зборах акцiонерiв вiд 04.04.08р.
Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Загороднiй Роман Васильович (паспорт: серiя СН номер 112025 виданий Шевченкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi 08.02.1996) призначена 04.04.2008.
Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.0003%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особу призначено на 5 рокiв.
Рiшення прийнято на загальних зборах акцiонерiв вiд 04.04.08р.
Попередня посада - заступник директора Департаменту Мiнпаливенерго. Посадова особа Голова Спостережної ради Ахметов Рустем Сафiуллович (паспорт: серiя ЕК номер 401146 виданий Лисичанським МВ УМВС України в Луганськiй обл. 13.03.1997) призначена 04.04.2008.
Володiє часткою в статутному фондi емiтента 18.944%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особу призначено на 5 рокiв.
Рiшення прийнято на загальних зборах акцiонерiв вiд 04.04.08р.
Попередня посада - директор Департаменту юридичного забезпечення. Посадова особа Член Спостережної ради Воронiн Якiв Геннадiйович (паспорт: серiя СВ номер 017801 виданий Мелiтопольським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 25.06.1999) звiльнена 04.04.2008.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.0003%.
Особу призначено на 5 рокiв.
Рiшення прийнято на загальних зборах акцiонерiв вiд 04.04.08р.
Попередня посада - директор ТОВ "Юридична компанiя Ленс-Консалтiнг". Посадова особа Член Спостережної ради Хаменушко Роман Миколайович (паспорт: серiя КО номер 114510 виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл. 27.07.2000) звiльнена 04.04.2008.
Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.0003%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особу призначено на 5 рокiв.
Рiшення прийнято на загальних зборах акцiонерiв вiд 04.04.08р.
Попередня посада - провiдний економiст ДП "Нафтогаз обслуговування".

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Валуєва Марія Іванівна