Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 20.04.2007
Дата публікації 24.04.2007 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство Херсонське обласне підприємство фірми "Взуття"
Юридична адреса* 73034, м.Херсон, вул.Паровозна, 4
Керівник* Валуєва Марія Іванівна - Голова правління. Тел: 0552319594
E-mail* vzuttia@tlc.kherson.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рiшення прийнято прийнято на загальних зборах акцiонерiв вiд 20/04/07р.
Посадові особи емітента не мають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Посадова особа Член правлiння Гайворонська Ганна Савiвна (паспорт: серiя МО номер 475191 виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 27.01.1998) звiльнена 20.04.2007р.
Володiє часткою в статутному фондi емiтента 3,87%.
Особа перебувала на посадi 10 рокiв.
Посадова особа Член правлiння Фiлiпчук Валентина Василiвна (паспорт: серiя МО номер 195622 виданий Комсомольським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 19.08.1996) призначена 20.04.2007р.
Володiє часткою в статутному фондi емiтента 2.310%.
Cтрок, на який призначено особу - 5 рокiв.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Валуєва Марія Іванівна