Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 16.03.2010
Дата публікації 18.03.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство Херсонське обласне підприємство фірми "Взуття"
Юридична адреса* 73034, м.Херсон, вул.Паровозна, 4
Керівник* Одинченко Руслан Дмитрович - Голова правління. Тел: 0552319594
E-mail* vzuttia@tlc.kherson.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Голова Спостережної ради Ахметов Рустем Сафiуллович (паспорт: серiя ЕК номер 401146 виданий Лисичанським МВ УМВС в Луганськiй обл. 13.03.1997) звiльнена 16.03.2010р.
Володiє часткою в статутному фондi емiтента 18.940%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа перебувала на посадi з 04.04.2008р.
Рiшення прийнято на засiданнi Спостережної ради, протокол №2 вiд 16.03.2010р.
Iншу посадову особу буде призначено на найближчих загальних зборах акцiонерiв. Посадова особа Член Спостережної ради Воронiн Яков Геннадiйович (паспорт: серiя СВ номер 017801 виданий Мелiтопольським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 25.06.1999) звiльнена 16.03.2010.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.00027297%.
Особа перебувала на посадi з 04.04.2008р.
Рiшення прийнято на засiданнi Спостережної ради, протокол №2 вiд 16.03.2010р.
Iншу посадову особу буде призначено на найближчих загальних зборах акцiонерiв.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Одинченко Руслан Дмитрович