Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 01554657
Тип інформації Продаж емітентом раніше викуплених власних акцій
Дата виникнення 07/08/2006
Дата публікації 07/08/2006
Найменування емітента* ВАТ ХОПФ "Взуття"
Юридична адреса* 73034, м.Херсон, вул.Паровозна, 4
Керівник* Валуєва Марiя Iванiвна - Голова Правлiння
Контактна особа* Валуєва Марiя Iванiвна - Голова Правлiння. Тел: (0552) 54-97-86
E-mail* електронна адреса вiдсутня
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Дата продажу (переходу прав власності) Кількість акцій, що продано (штук) Частка у статутному капіталі (%) Дата реєстрації випуску акцій Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій Код виду цінних паперів Опис Примітки
07/08/2006 77962 4.256 23/07/1998 115/21/1/98 Херсонське ТУ ДКЦПФР 11 Згiдно заяв працюючих акцiонерiв на придбання акцiй, був проведен продаж ранiше викуплених власних акцiй ВАТ ХОПФ "Взуття" Пiдставою для продажу акцiй є протокол засiдання Спостережної ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї вiд 25/07/06 р.