Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 01554657
Тип інформації Прийняття рішення про викуп власних акцій
Дата виникнення 17/05/2005
Дата публікації 18/05/2005
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство Херсонського обласного пiдприємства фiрми "Взуття"
Юридична адреса* вул.Паровозна, 4, м.Херсон, 73034
Керівник* Валуєва Марiя Iванiвна - Голова Правлiння
Контактна особа* Валуєва Марiя Iванiвна - Голова Правлiння. Тел: (0552) 54-97-86
E-mail* д/в
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Дата прийняття рішення Кількість акцій, що підлягають викупу (штук) Дата реєстрації випуску акцій, що підлягають викупу Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу Частка від розміру статутного капіталу (у відсотках) Інформація
17/05/2005 1200000 23/07/1998 115/21/1/98 ХТУ ДКЦПФР України 65.51 Д/в.